FANDOM


Tunnelbana är spårtrafik som är planskild från annan trafik. Motsvarande engelska begrepp är rapid transit. Den behöver inte nödvändigtvis gå i tunnlar. Den kan till exempel gå på banvall (t ex en stor del av gröna linjen) eller på viadukter (t ex blå linjen över Järvafältet).

Tunnelbanan i Stockholm är ett framstående exempel.

Tunnelbana har högre marschfart och kapacitet än spårväg, men är dyrare att bygga. Det blir också en liten omväg för passagerarna att åka mellan plattform och gatuplan.