FANDOM


Studentbostäder är bostäder vars upplåtelseform kräver att de boende bedriver studier.

Platser där studentbostäder kan tillförasEdit

Frågor om studentbostädernaEdit

  • Funktionsblandning: Det är fördelaktigt att ha studentbostäder nära högskolans institutioner, helst på själva campus. KTH-campus på Östermalm har tagit ett steg i rätt riktning.
  • Stiftelseregler: SSSB:s stadgar tillåter inte ägande av kommersiella lokaler. Det försvårar funktionsblandning.
  • Tillgänlighetskrav: Tillgänglighetskraven gör det svårt att bygga yteffektiva lägenheter. SSSB föreslår att de förenklas; bl a kan det vara tillräckligt om offentliga utrymmen, och åtminstone en bostad per våning, uppfyller nuvarande tillgänglighetskrav. Dörrmåtten kan också minskas till t ex norsk standard.