FANDOM


Stockholm Express är en idé till järnvägståg i Stockholmsregionen på nivån mellan pendeltåg och regionaltåg, förslagsvis i SL:s regi.

BakgrundEdit

Citybanan fördubblar kapaciteten över Saltsjö-Mälar-snittet. En svaghet är att de branta backarna ner till station City gör det svårt att köra tunga tåg på sträckan.

Pendeltågen kommer använda Citybanan, och de kommer bli fler.

Ett sätt att utnyttja Citybanan maximalt, är att köra snabbpendeltåg, som likt pendeltågen är lätta motorvagnståg, men till skillnad från pendeltågen bara stannar på vissa stationer i den yttre regionen, och på så sätt erbjuder snabbare resor. De avlastar pendeltågen.

Längs Citybanan är det lämpligt att tågen stannar på alla stationer, så de ligger i fas med pendeltågen. På de yttre sträckorna kan tågen öka marschfarten, och använda fjärrtågens spårutrymme; till exempel Grödingebanan. Kanske en station vid Tullinge flygfält kan bli möjlig?

LinjerEdit

Denna linje förutsätter att det finns extra kapacitet på Grödingebanan; dvs att godståg går på den gamla stambanan genom Salem och Tumba.
Denna linje kan bli aktuell när fyrspåret till Kallhäll blir färdigt.

UtmaningarEdit

  • Det är brist på depåutrymmen i Stockholmsregionen. Men tåg som har slutstationer i den yttre regionen, kan använda depåer i närheten av dessa stationer.
  • City kommer ha plattformsdörrar. Tågen måste alltså ha samma dörrmått, som pendeltågen.
  • Ska det vara möjligt att boka sittplats? Förstaklassvagn?
  • Kan Upptåget utgå från City?