FANDOM


Spårtrafik kan till exempel vara järnväg, spårväg eller tunnelbana; i princip de transporter på land som inte är vägtrafik.

07.04.87 Marseille-St-Charles TGV

Frankrike har snabba tåg.

Typer av spårtrafikEdit

  • Spårväg, spårtrafik med lätta fordon, på gata eller banvall
  • Tunnelbana, spårtrafik avskild från annan trafik (över eller under jord)
  • Järnväg, rikstäckande nätverk av spårtrafik på banvall
  • Lokal järnväg, t ex Roslagsbanan och Saltsjöbanan
  • Bergbana, linbana och andra ovanliga former av spårtrafik

SpårvägEdit

Fördjupning: Spårväg

SvängradierEdit

Ju mindre svängradier spårvägen har, desto långsammare fart måste spårvagnarna hålla vid passering och desto mer buller samt underhållskostnader orsakas. En radie på 100 meter för gaturäls medger en hastighet på ca 40-45 km/h.

Se ävenEdit