FANDOM


Skolor omfattar i sin bredaste bemärkelse alla byggnader och platser som används för utbildning; från förskolor till högskolor. En fjärdedel av Sveriges befolkning (elever, lärare och annan personal) tillbringar dagtiden på utbildningsinstitutioner.

Aktuella frågor om skolornas roll i stadsplaneringenEdit

  • Socioekonomisk segregation
  • Tillgång till skolgårdar; särskilt i Stockholms innerstad
  • Trångboddhet; särskilt friskolor
  • Baracker byggda på dispens

Skolors påverkan på samhälletEdit

Förskolor och skolor är befolkade under kontorstid, och ger funktionsblandning i områden som domineras av bostäder.

GymnasieskolorEdit

Gymnasieelever påverkas av trender och andra sociala drivkrafter, och är benägna att söka sig mot innerstaden. Förorterna behöver också bra gymnasieskolor. Kommunerna bör överväga möjligheterna att bygga upp nya "supergymnasier" i ytterstadens knutpunkter, tillsammans med nya urbana stadsdelar, där de kan samverka med andra verksamheter, bland annat företag, idrottsanläggningar, kulturella institutioner och högskolor.

Utbildningsnivå och dess sociala effekterEdit

Utbildningsnivå brukar vara ett mått på socioekonomisk status. Se gentrifiering och förslumning.

Se ävenEdit