FANDOM


Skeppsholmen är en ö som räknas till Norrmalms stadsdelsområde. Kastellholmen är sammanbunden med Skeppsholmen.

Skeppsholmen idagEdit

Skeppsholmen har ett centralt läge, men är ändå avskild.

Ön tillhör idag Nationalstadsparken.

Yimbys visionerEdit

Skeppsholmsbron är i dåligt skick, och underdimensionerad. Bygg en ny bro från Blasieholmen, i linje med Blasieholmsgatan och Slupskjulsvägen. Bygg en ny kaj längs den nordvästra stranden. Riv den gamla bron. Återanvänd räckena.

Bygg något hotell på ön, som kan samverka med kulturinstitutionerna.

Om tunnelbanan förlängs till Nacka (enligt Stockholmsförhandlingen), vore det lämpligt med en station på Skeppsholmen. Avståndet till Kungsträdgården är tillräckligt.

Bergrummen under Skeppsholmen väntar på lämplig användning.