FANDOM


Denna text är ingen officiell ståndpunkt hos nätverket Yimby. Se vidare Allmänna förbehåll för Yimby-wikin.
1024px-Gärdet från Kaknästornet 02

Effektiv markanvändning?

Södra Gärdet är en idé enligt Lindhagenplanen 2.0 om att bebygga södra Gärdet, med förlängning av Valhallavägen ut till Kaknästornet.

Området idag och i närtidEdit

Om Djurgårdsbrunnsvägen bildar sydlig gräns, och en förlängning av Valhallavägen till Kaknästornet bildar nordlig gräns, är området runt 30 hektar.

Området ligger idag i Nationalstadsparken. En lagändring kan bli nödvändig för exploatering.

Kaknästornets närvaro innebär tillsammans med Scandic Ariadne och sädessilon i Värtahamnen, att höghus inte blir något främmande inslag.

Idag finns många institutionsbyggnader i området; Museikomplexet vid Tekniska museet, TV-huset och Kaknästornet, som kan samverka med framtida näringsliv och bostäder.

Planer och förslag för södra GärdetEdit

Området i framtidenEdit

Djurgårdsbrunnsvägen och skogen får utgöra gräns för exploateringen.

Med högt exploateringstal, och inriktning på små bostäder (studentbostäder, övernattningslägenheter etc) går det att inrymma 10 000 invånare.

BehovEdit

I ett så centralt läge är det lämpligt med funktionsblandning. Några funktioner som är särskilt efterfrågade är