FANDOM


Säsongskörfält är en idé att anpassa vägtrafik för nordiskt klimat.

På så sätt slipper man flaskhalsar för biltrafiken, samtidigt som man ökar urbaniteten på somrar och helger.

Vissa körfält eller parkeringsfält omvandlas på sommaren (och vissa helger) till gång- och cykelbana, eller gångfartsområde.

Ett annat förslag är att ställa om körfält till parkering, och parkering till gångbana.

Stockholms stad har börjat experimentera med säsongsberoende gågator från 2016.

SkyltningEdit

Utmaningen ligger i att kombinera skyltning och fysiska hinder på ett sätt som är tydligt, minimerar risker, och minimerar underhållsarbetet.

Ett förslag är att ha en bom med skylt som fälls och hissas när trafiken läggs om.

Föreslaget tidsschemaEdit

  • Mitten av juni till mitten av augusti (skollov och SL:s sommartrafik): hela tiden.
  • Maj - september: Fredagar klockan 19 till måndagar klockan 05.