FANDOM


Riddarfjärdsbron

Möjlig sträckning för Riddarfjärdsbron.

Riddarfjärdsbron är en föreslagen bro över Riddarfjärden mellan Kungsholmen och Södermalm, öster om Västerbron, men väster om Centralbron.

Föreslagna brofästen är Skinnarviksparken (Ringvägen-Lundagatan) och Kungsholms hamnplan. I så fall är stigningen ca 28 meter (2 m ö h till 30 m ö h), och hela förbindelsen ca 910 meter, varav 590 meter över vatten.

Med anknytning till Norr Mälarstrand i norr, och Ringvägen i söder, kommer den norra delen att luta.

Om stigningen fördelas jämnt över vattnet blir lutningen 4,75 procent, och segelfri höjd i söder blir ungefär densamma som för Västerbron (26 meter).

Bron kan byggas med 1-2 körfält i vardera riktning, samt gång- och cykelbana. Hela Saltsjö-Mälar-snittet kan beläggas med broavgift/trängselskatt.

Bron kan i framtiden ersätta Centralbron. Den kan finansieras med avgift för motorfordon.

Södra brofästetEdit

Bron anknyter till Ringvägen, som dras ungefär där Skinnarbacken ligger idag. Yttre Tvärgränd bevaras. Den kan knytas till Söder Mälarstrand med gång- och cykelramper.

AlternativEdit

Ett alternativ är en bro mellan Ragnar Östbergs plan (väster om stadshuset) och Torkel Knutssonsgatan.

Se ävenEdit