FANDOM


Detta är inget officiellt uttalande från nätverket Yimby; se Allmänna förbehåll för Yimby-wikin.

Nya Operan är en vision om ett nytt scenhus i Stockholm, som helt eller delvis ersätter Operan vid Gustav Adolfs torg, och/eller andra scenhus.

Se även kulturlokaler i Stockholm.

Nuläge: Oscar II:s operahusEdit

Fördelar:

 • Omtyckt arkitektur i originalskick.
 • Samverkanseffekter med andra verksamheter i innerstaden (hotell, restauranger, etc)

Nackdelar:

 • Bristfälliga scenutrymmen.
 • Skymd sikt på många platser.
 • Inga teknikutrymmen i huset; idag ligger de i Nacka.
 • Dålig tillgänglighetsanpassning.
 • Ingen sekundär scen i huset.
 • Teknik- och passagerartransporter måste gå genom stadskärnan.

Nybyggda scenhus i andra städerEdit

Förslag: UtbyggnadEdit

Fördelar:

 • Operahusets tradition upprätthålls
 • Samverkanseffekterna utökas

Nackdelar:

 • Svårt att bevara Operans arkitektur vid utbyggnad
 • Fortsatt bristfälliga teknik- och publikutrymmen
 • Fortsatt svårt med transporter

Vision: MasthamnsoperanEdit

Se även http://www.masthamnsoperan.se/

Fördelar:

 • Spektakulärt läge

Nackdelar:

 • Svårt att nå samverkanseffekter med andra verksamheter, när huset ligger på en udde
 • Innerstaden är redan privilegierad med många scenhus
 • Masthamnen kan behövas för sjöfart
 • Bristfällig kollektivtrafik

Vision: LiljeholmsoperanEdit

Liljeholmen

I Liljeholmen finns många sjötomter för exploatering.

Ett alternativ är att anlägga ett nytt operahus i Liljeholmen.

Fördelar:

 • Trafikknutpunkt med tunnelbanan, Tvärbanan, och Essingeleden
 • Sjönära läge förhöjer besökarens upplevelse och möjliggör båttrafik
 • Tillräckligt nära innerstaden för samverkanseffekter
 • Nära till andra kulturinstitutioner; Färgfabriken och Konstfack
 • I Söderort finns betydligt färre scenhus än inom tullarna; de som finns är bl a Stadsteatern Skärholmen, och TUR-teatern.
 • Möjlighet att angöra med buss
 • Går att bygga ihop med hotell och kontor; det finns redan höga hus i området
 • Höjer värdet på närliggande tomter som kommer exploateras den närmaste tiden

Mål med annan placeringEdit

 • Samverkanseffekter med hotell, kontor och annan kulturverksamhet. Det går att bygga ihop ett scenhus med ett hotell; jfr Malmö Live.
 • Ett bolag, tre konster, tre hus. Operan och Dramaten samlas i ett bolag, Kungliga Teatern AB, med tre självständiga ensembler för opera, balett och talteater, och ett dotterbolag för scenteknik. De tre husen (Gamla Operan, Nya Operan och Dramaten) ger utrymme för alla tre konster, med totalt lika många föreställningar per säsong som idag (högre genomsnittspublik, eftersom Nya Operan är större); det frigjorda utrymmet fylls av kommersiella gästspel (privatteater, musikaler, konserter och konferenser). Alla tre hus, och alla tre ensembler, kan blanda klassiker med moderna uppsättningar.
  • På Gamla Operan är det salongen som står för den scenografiska inramningen. Kungliga Teatern kan uppföra kammaropera, talteater och balett med mindre ensembler och småskalig scenografi. Gästspel kan bestå av konferenser, föreläsningar och andra evenemang, där centralt läge är viktigare än storskalig scenografi.
  • Nya Operan tillåter stora ensembler för opera, balett och talteater, med storskalig scenografi, och de största gästspelen (musikaler, etc). Dessutom kan det finnas en mindre scen för bl a barn- och ungdomsteater. På sommaren kan scenen nyttjas till turistevenemang (Abba-shower etc) och i december till julshower; det finns fortfarande datum kvar för opera.
  • Dramaten fortsätter domineras av talteater, med förenklad scenografi, men ger också utrymme för gästspel, när vissa föreställningar flyttar till Nya Operan.
 • Samverkan med ett Nobelcenter. Liljeholmen har anknytning till Alfred Nobel. Nobelceremonin kan hållas i Nya Operan.