FANDOM


Norrmalmsregleringen, även känd som Klarasaneringen, var ett enormt stadsbyggnadsprojekt på Norrmalm i Stockholm, som genomfördes från 1950- till 70-talet. Även 60 år efter att det påbörjades, påverkar det stadsbyggnadsdebatten i Stockholm, och nästintill varje byggprojekt av någorlunda storlek, jämförs med rivningen av Klarakvarteren. Inte minst har liknelsen förekommit i debatten om Slussen.

Svenska Wikipedia har en utvald, och förhållandevis välbalanserad, artikel på ämnet: https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrmalmsregleringen

Sanningar och myter om NorrmalmsregleringenEdit

  • Hade tunnelbanan varit möjlig utan stora rivningar? Ja och nej. Det hade gått att lägga den norra delen av gröna linjen under Sveavägen, men knappast att anlägga T-Centralen, där den ligger idag.
  • Var det miljörörelsen som stoppade ytterligare motorvägar? Nja. Den ekologiska medvetenheten föddes på 1960-talet, bland annat med Tyst vår av Rachel Carson, och miljörörelsen hade ännu inte någon större folklig förankring. Protesterna vid den här tiden handlade framför allt om annat än ekologi. Det var framför allt oljekrisen 1973, som minskade bilens betydelse, och drivkraften att fortsätta byggena av motorvägar till city.
  • Finns det några likheter mellan rivningen av Klarakvarteren, och rivningen av Slussen? Det ironiska är att bygget av den nuvarande Slussen på 1930-talet, var ett förstadium till Norrmalmsregleringen, med samma typ av misstag: Storskaliga rivningar av kvartersbebyggelse, fokus på biltrafik, och undanträngning av fotgängare. Den som är kritisk till det nya City, borde också kritisera gamla Slussen.
  • Går Norrmalmsregleringen att göra ogjord? Projektet kommer förstås sätta sin prägel på Norrmalm under all överskådlig framtid, men det finns möjligheter att åtgärda brister i stadsmiljön. Under 2010-talet kommer flera stora kontor flytta från nedre Norrmalm. Då öppnas möjligheter att förändra, och till exempel öka funktionsblandningen. Därefter kommer besittningsrätter och avskrivningstider återigen ge ett låst läge.

Se ävenEdit