FANDOM


Miljonprogrammet har aldrig varit namnet på något specifikt politiskt program, utan ett inofficiellt begrepp för bostadssatsningar under 1960- och 1970-talet.

I dessa satsningar ingick både småhus och flerfamiljhus.

På senare år har begreppet miljonprogrammet något oegentligt använts som metonym för de bostadsområden som befinner sig i särskild ekonomisk utsatthet.

De flesta miljonprogramsområden är tätbebyggda, men saknar funktionsblandning, och därmet urbanitet.

Se ävenEdit