FANDOM


Lindhagenplanen 2.0, Lindhagen 2.0 eller #Lindhagen2 är en framtida stadsplan för Stockholm, utvecklad av Yimby. Planen har bland annat redovisats av Dagens Nyheter.

http://www.yimby.se/2012/09/lindhagenplanen-2.0_1310.html

Vad Lindhagen 2 inte ärEdit

Planen är storskalig i både tid och rum. Yimby inhyser, precis som Storstockholm, många olika politiska åsikter, och därför behöver vissa stadsbyggnadsfrågor lämnas obesvarade.

 • Planen tar inte ställning i frågan om byggnadshöjd (se höghus), eller fysisk utformning av enskilda byggnader. Illustrationerna föreslår en återgång till olika klassiska arkitekturstilar som fanns före 1930-talet, men det är inte nödvändigt för planen.
 • Planen tar inte ställning i frågor om ägandeformer, finanspolitik eller fördelningspolitik. En grundprincip är att urbanitet är mer ekonomisk hållbar än förortsplanering.
 • Planen tar inte ställning i frågor om vem som ska betala för transporter; vare sig det gäller trängselskatt eller kollektivtrafiktaxa. Dock finns några premisser om att infrastrukturen behöver främja spårtrafik, cykling och gångtrafik, hellre än bil och flyg (se nedan).
 • Planen har inga fasta årtal. Horisonten ligger runt år 2100.

PremisserEdit

 • Biltrafiken behöver delvis ersättas av spårtrafik och cykling.
  • Bil- och flygtrafiken behöver täcka en större del av sina miljö- och samhällskostnader, än idag.
  • Bristen på central markyta kräver att transportinfrastruktur (vägar, parkeringar, bangårdar, flygplatser etc) måste vara yteffektiv.
 • Näringslivet i den inre Stockholmsregionen (IT, bioteknik etc) kommer fortsätta växa. Även befolkningen kommer växa.
 • Urbanitetens fördelar, med funktionsblandning, trygghet och kollektivtrafik, kommer bli allmänt accepterade.

Vad finns med? Vad finns inte med?Edit

Lindhagenplanen 2.0 är modulär. Det betyder att vissa delar kan förverkligas, utan att vara beroende av någon annan del.

 • Bromma flygplats har ersatts av kvartersstad. Inom Yimby råder det delade meningar om Brommas framtid. Avtalet för flygplatsen löper ut 2038. Planen visar en möjlig framtidsvision.
 • Förbifart Stockholm finns inte med. Den är (september 2014) inte påbörjad, det politiska läget är oklart, och den går stick i stäv mot Lindhagenplanens visioner om urbanitet. Däremot finns många andra nya förbindelser över Saltsjö-Mälar-snittet. De kan vara broar eller tunnlar; framför allt ska de vara anpassade för fotgängare, cyklister, och/eller spårtrafik.
 • Delar av Nationalstadsparken, bland annat Gärdet, har ersatts av kvartersstad.