FANDOM


Material på Yimby-wikin är inte nödvändigtvis nätverket Yimbys ståndpunkt. Se Allmänna förbehåll för Yimby-wikin.

Kungsholmen är en av Stockholms öar. Kungsholmens stadsdelsområde omfattar, förutom Kungsholmen, även Stora Essingen och Lilla Essingen.

Skejtare

Rålambshovsparken.

MariebergEdit

Det finns planer för förtätning i Marieberg. Idéer:

 • Ett domstolskluster som ersätter Riddarholmen, och samarbetar med polishuset och tingsrätten.
 • Flytta bort ryska ambassaden.

FredhällEdit

Det går att exploatera klippbranten mot Mälaren.

 • Bygg ihop Atterbomsvägen med Snoilskyvägen, med 2+2 körfält och breda trottoarer.
 • Bygg hus med genomgående lokaler i markplan, som erbjuder utsikt mot vattnet för allmänheten.
 • Något av husen kan vara hotell, som utnyttjar utsikten över fjärden.
 • Bygg en bryggväg precis ovanför strandlinjen, liknande bryggvägen på Lidingö.


Kronoberg och PolishusetEdit

Nya Polishuset planeras att byggas ut. [1]

Stockholms rättscentrumEdit

En vision om att utveckla rättsväsendets lokaler på Kungsholmen.

I och med att Säkerhetspolisen flyttar till Solna, och polisen kommer flytta verksamhet till Sörentorp efter utflytten av Polishögskolan, frigörs utrymme i Kronoberg.

Rättsväsendet har särskilda säkerhetskrav på sina lokaler, och därför är det inte helt enkelt att integrera dem med kvartersbebyggelse. Särskilt häkteshus, polishus och domstolar för brottmål behöver viss avskildhet från det offentliga rummet.

 • Bygg ett nytt häkteshus vid Solna tingsrätt, för att minska trycket på Kronobergshäktet.
 • Riv delar av Nya Polishuset, och ersätt med ett högt kärntorn i kvarteret Kronoberg, avskilt från gaturummet.
 • Bygg nya representativa byggnader mot gatan för några av de rättsvårdande myndigheterna som idag ligger i Gamla stan och på Riddarholmen, bland annat Svea Hovrätt, Kammarrätten, Högsta Förvaltningsdomstolen, Marknadsdomstolen och Justitiekanslern. Möjligen kan någon av verksamheterna överta Gamla Polishuset. Särskilt hovrätten skulle dra nytta av direkt förbindelse med häktet. Det finns också möjlighet att samutnyttja lokaler och andra resurser med Stockholms tingsrätt.
 • Bredda trottoarerna kring Kronoberg, för att utöka gatulivet.
 • Använd husen på Riddarholmen som kommersiellt kontors- och konferenscentrum, med restauranger, närbutiker, och mötesrum.
 • En ny byggnad där Tekniska Nämndhuset finns idag, kan inrymma kontor för rättsvårdande myndigheter.

Se även Flemingsberg.

Kronobergsparken och Kungsholmens GymnasiumEdit

 • Omvandla Olof Gjödingsgatan, Kronobergsgatan och Baltzar von Platens gata till gårdsgator med begränsat antal parkeringar.
 • Anlägg en entré till Kronobergsparken mittemot polishusets entré.
 • Anlägg lokaler i bottenplanet på SBK-huset öster om brandstationen, med gångpassage genom huset. Södra flygeln har utsikt mot KG och är passande för kaféer eller restaurang. Riv alla barriärer kring huset, och integrera de öppna ytorna med parken.
 • Anlägg en gång- och cykelbro mellan Olof Gjödingsgatan och KG, över Hantverkargatan.
 • Gör om grässlänterna framför KG, så att de går att använda.
 • Riv grillkiosken i hörnet Hantverkargatan/S:t Eriksgatan.
 • Bygg på tvåvåningshuset väster om KG med 3-4 våningar, så att det matchar de kringliggande husens höjd. Det kan låta sig göras med betongpelare/stålbalkar på husets utsida.
 • I bostadshuset öster om KG kan man anlägga ett kafé på tredje våningen, med entré mot KG.
 • Belägg KG:s bollplan med gräs eller konstgräs.
 • Anslut innergårdarna vid Jaktvarvsplan till KG och Pontonjärparken.
 • Delar av Pontonjärparken är dalsänkor. Fyll ut sänkorna för att plana ut marken.
 • Riv stängslet mellan KG och Pontonjärparken, och bygg ramper och trappor mellan dem.
 • Avverka alla stora buskage i parkerna för att förbättra genomsyn och trygghet.

Norra KungsholmenEdit

Rörstrandsbron

Rörstrandsbron planeras att ha brohuvuden vid Karlbergs station, Garvargatan och Karlbergssjöns norra strand.

Projekt och planer på KungsholmenEdit