FANDOM


Denna artikel är inget officiellt uttalande från Yimby. Se Allmänna förbehåll för Yimby-wikin.

Idén om urbanism möter kritik från olika håll, på olika ideologiska och praktiska grunder.

Här är ett försök att kategorisera och bemöta kritiken. gäller; detta är inget officiellt uttalande.

Nimbyism Edit

Begreppet NIMBY (Not In My Backyard) är det som ligger till grund för Yimby. Nimbyismen är i de flesta fall de besuttnas rörelse; bostadsägare som är rädda för att värdet på bostaden ska urholkas. Höghusfrågan är särskilt infekterad, och argumenten för och mot höghus har en egen artikel.

SläpankarkonservatismEdit

Ett slarvigt begrepp för folk som är nöjda med hus när de har stått på plats i ett par årtionden. Släpankarkonservatismen är nöjd med de nya Klarakvarteren men inte med Stockholm Waterfront Building.

Exempel på företrädare: Bostadsägare i högstatusområden

Bevarande av naturenEdit

Många människor uttrycker oro för att naturområden och "grönområden" kan komma att försvinna.

Några invändningar

  • I Gamla stan och på Nedre norrmalm lever och trivs många människor; både barn och gamla, trots att inga nyplanerade områden har så ont om grönska som dessa områden
  • Människor i innerstan promenerar mer än människor i villaområden
  • I alla nya områden planeras parker och urban grönska

Modernism Edit

Modernistisk arkitektur och filosofi har kännetecknat byggandet i Sverige sedan acceptera gavs ut 1931. Fortfarande finns modernistiska tankemönster i byggbranschen. Ideologiska försvarstal för modernismen finns, även om de blir allt mer ovanliga.

Billobbyn Edit

Tjänstemän planerar fortfarande byggande på bilens villkor; Förbifart Stockholm är ett exempel. Det finns starka intressen bakom bilismen; biltillverkare, oljebolag, stormarknader, och Stockholms handelskammare. Dessutom finns en busslobby som försöker driva fram bussar, och ibland bus rapid transit, som alternativ till spårtrafik.

Men finns det ingen järnvägslobby?

Jo, men den är betydligt svagare än billobbyn. En skillnad mellan väg- och spårtrafik, är att de stora kostnaderna i vägtrafiken består av fordon och bränslen. Både Volvo och oljebolagen är beroende av fortsatt biltrafik. Spårtrafikens största kostnad är infrastrukturen; vagnarna och energin är billiga i jämförelse. NCC, PEAB och Skanska struntar i om politikerna beställer motorväg eller järnväg, de gör vinst i vilket fall.

Exempel på företrädare: BIL Sweden, Stockholms handelskammare

Postmodernism Edit

Postmodern arkitektur och postmodern filosofi är inte alltid samma sak.

Den postmoderna arkitekturen blandar stildrag och ideologier, och tar avstånd från modernismens helhetslösningar, på ett sätt som urbanister ofta välkomnar (se funktionsblandning).

Exempel på företrädare: ...

Miljonprogramsvänstern Edit

"Miljonprogramsvänstern" är en brokig rörelse. De förenas av ett helhjärtat och berättigat engagemang för samhällets mest utsatta människor.

Tyvärr begår de vissa felslut. "Stockholmssyndromet 2.0" är vanligt förekommande - se artikeln på Yimbys hemsida - de hyllar miljonprogrammets fysiska planering eftersom de inte vill skuldbelägga människor som bor i miljonprogrammet.

Vänsterns kritik mot privatisering och kommersialisering är delvis relevant, men ger inte en fullständig bild av läget. Kritik mot att samhällets politiker sviker förorten när bankomater försvinner och systembolag flyttas pga bristande underlag så handlar det mer om en fråga om skuld och utkrävande av ansvar som en lösning på problemet. Kritiken riktar sig ofta mot att systemet styrs fel, inte att det finns några underliggande problem som ledde till att bankomater, butiker, systembolag, etc valde att lämna platser som inte ger tillräckligt god omsättning. Platsen ses som god eftersom människorna som bor där är goda och att stigmatisering är vad som leder till demontering av service. Stigmatiseringen kommer då från människor som hellre bor i kvartersstad enligt teorierna, om värderingarna var korrekta skulle alltså förort och innerstad värderas lika.

Det finns en berättigad oro i att icke-kommersiella ytor krymper. Men butiker är inget ont i sig. Inte heller bostadsrätter. Se vidare funktionsblandning.

Exempel på företrädare: Megafonen, Hyresgästföreningen, Vänsterpartiet i Stockholm