FANDOM


Tåg

När Citybanan blir färdig, försvinner pendeltågen från Sammanbindningsbanan, och ger utrymme åt mer trafik.

Järnväg är en form av spårtrafik som kombinerar hög kapacitet med hög marschfart. Betydande nackdelar är de höga anläggningskostnaderna, och de barriäreffekter som skapas av spår.

I städer är pendeltåg viktiga.

Pendeltåg i StockholmEdit

Se ävenEdit