FANDOM


Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad.

Hammarby Sjöstad är en ny, uppmärksammad stadsdel i Stockholms stad.

Stadsdelen har delvis, men inte helt, återupprättat urbanismens principer.

FördelarEdit

  • Definierat gaturum
  • Förhållandevis hög exploateringsgrad
  • Tvärbanan

NackdelarEdit

  • Fortfarande bilberoende; Tvärbanan till Sickla har dröjt
  • Enformiga fasader
  • Dåligt integrerad med kringliggande stadsdelar

Idéer för Hammarby SjöstadEdit

  • Behöver integreras bättre i staden. Området måste växa och behövs kopplas samman med Gullmarsplan, Sickla C, och Hammarbyhöjden.
  • En bro till Södermalm borde byggas, gärna för blandtrafik. Detta skulle ge nya cykelstråk, samt möjlighet för några av busslinjerna 2, 55, och 66 att fortsätta till Hammarby Sjöstad.