FANDOM


Material på Yimby-wikin är inte att anse som officiella yttranden från Yimby. Se Allmänna förbehåll för Yimby-wikin.

Fristaden är en vision om ett område på svensk mark, med friare migration än övriga Sverige.

Syftet är att kunna erbjuda människor från hela världen en fristad från fattigdom och förföljelse, utan att lägga alltför stor börda på den svenska välfärdsstaten.

http://politiskfilosofi.com/2014/12/12/en-utopisk-pragmatisk-losning-pa-flyktingproblemet/ http://www.ofuss.se/2013/11/en-vetenskaplig-politik-kraver-frihet/