FANDOM


Flemingsberg är en stadsdel i Huddinge.

Området idagEdit

Centrum domineras av institutioner: Huddinge sjukhus, rättscentrum med polis, tingsrätt och häkte, och högskolecampus.

Järnvägsstationen är en viktig tillgång, som kommer få större betydelse med Citybanan. När getingmidjan renoveras under somrarna 2018 och 2019, vänder fjärrtågen i Flemingsberg.

Polishögskolan har flyttats till Södertörn.

PlanerEdit

Yimbys visionEdit

1937341 10153850759084252 6691293116091116793 n
 • Studentbostäder för Flemingsbergs eget behov.
 • Stockholm Express: Södertälje - Flemingsberg - Stockholm - Arlanda
 • Flemingsbergs rättscentrum:
  • Flytta Svea Hovrätt, och andra av Stockholms domstolar, till Flemingsberg. Svea hovrätt har idag inget häkte (det närmaste ligger i Kronoberg), vilket ökar risker och kostnader för transport av frihetsberövade. Kontor (för advokatbyråer etc), butiker och ett hotell byggs som servicefunktioner för rättscentret.
   • På så sätt frigörs lokaler på Riddarholmen, som skulle ha stort värde för besöksnäringen (restauranger, hotell, och konferensanläggningar, med regelbundna visningar av de mest intressanta byggnaderna). En konferensanläggning skulle vara användbar för regeringen och riksdagen.
  • Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet går att flytta från Frescati till Flemingsberg. Det finns samordningseffekter med Polishögskolan och domstolarna. Det är lättare att skaka fram studentbostäder i Flemingsberg än i Frescati. I gengäld kan institutioner för bl a språk och samhällsvetenskap slås ihop med motsvarande i Frescati.
 • Tullinge flygplats