FANDOM


Centrala Södermalm är området kring Medborgarplatsen och Södra station.

Björns trädgårdEdit

  • Jämna ut marknivån.
  • Riv staketen.
  • Använd spillvärme (från tunnelbanan) och växtljus för att förlänga växtsäsongen; se vidare urban grönska.
  • Behåll gräsmattan, och anlägg grönska som inte skapar barriärer eller otrygghet. Den hängande trädgården vid Babylon är ett steg i rätt riktning.
  • Behåll alkoholförbudet. Skylta tydligt.