FANDOM


Broar förbinder två punkter, oftast på varsin sida om en sjö eller vattendrag. Broar kan vara byggda vid gång- och cykeltrafik, vägtrafik (inklusive bussar) och spårtrafik, eller en kombination av dessa.

Stockholm är en stad byggd på öar, men trots det är broarna relativt få. YIMBY förespråkar fler broar för att bygga ihop stadsdelar, skapa stråk, och minska resvägarna.

Utmaningar Edit

Varje broprojekt är unikt och har sina egna förutsättningar. Vissa kan vara svårare att genomföra än andra, men några utmaningar dyker upp vid många broförslag.

  • Koppling vid ändarna - Det är vanligt med villa- och "natur"områden nära Stockholms kuster. Ändarna måste anslutas till befintliga stråk för att broarna ska utnyttjas bra.
  • Risk för NIMBYs - Viss natur måste tas i anspråk i dom flesta fall, och villaägare nära föreslagna broar kan vara rädda för ökad genomfartstrafik. En bro påverkar onekligen landskapsbilden, men broar kan även göras vackra med fin design, och på så sätt tillföra till landskapet. Ett alternativ för att undvika genomfartstrafik är att bygga broar som förut gång och cykling bara tillåter bussar/spårvagn samt utryckningsfordon och möjligtvis taxi, där problemet skulle vara som värst - det har dock sina fördelar och nackdelar.
  • Segelfri höjd - Vid sjöar och vikar är detta knappast ett problem, men ska man bygga en bro över t.ex. Mälaren krävs ofta en viss höjd (ofta runt 25-30 meter) för att inte störa sjötrafiken. Man kan lösa detta genom att bygga öppningsbara broar så mycket det är möjligt, eller alternativt bygga en tunnel där detta skulle vara ett oövervinneligt problem.

Förslag på nya broar i Stockholm Edit

Små broar har fördelen att dom tar mindre plats, kostar relativt lite, och är inte allt för komplicerade att bygga.

NorrortEdit

  • Sticklinge (Lidingö) - Djursholm (liten bro): Gör att man slipper en enorm omväg runt Ropsten och Frescati. Kan även byggas för busstrafik
  • Silverdal - Sätra Äng, Täby (Bro över Edsviken) - Kan byggas som naturlig förlängning på Tvärbanan från Helenelund över Edsviken och vidare mot Täby Centrum. Ger möjlighet för ny bostadsbebyggelse vid Sätra Äng 10 minuter från Kista, och bidrar till en snabb förbindelse Kista-Täby.

Saltsjö-Mälar-snittetEdit

  • Lidingö - Nacka: En idé om att ge Lidingö en förbindelse med Nacka, och på köpet bättra på både tvärförbindelserna och nord-sydförbindelserna i Stockholm.

Det är självklart inte hugget i sten att förslagen på gång/cykelbroar inte även kan utvecklas till att även tillåta väg/spårtrafik. Förslagen ska mer ses som visioner vart broa

  • Axelsberg (Hägersten) - Ålsten (Bromma) - Skulle ge en ny koppling mellan Sydvästra Stockholm och Västerort, och skapa en ny nord-syd förbindelse väster om Innerstan. Det är relativt nära mellan Axelsberg och Ålsten, och helt klart tekniskt möjligt med en bro. Krävs en del arbete för att koppla norra änden till relevanta knutpunkter (t.ex. Brommaplan). En sån här bro bör även vara aktuell för en ny spårvagnslinje. Se även Brommaavenyn.

SöderortEdit

  • Lövholmen/Gröndal - Reimersholme (liten bro): Det är väldigt nära mellan dessa två öar, man kan nästan kasta en sten mellan dom. En liten gång- och cykelbanebro skulle knyta Gröndal närmare Innerstan, skapa ett cykelstråk Gröndal-Reimersholme-Hornstull, och antagligen vara rätt billig att bygga. En utmaning är att lösa den segelfri höjden.
  • Skogås-Trollbäcken (över Drevviken) (liten bro): Över en sjö mellan två villaområden. Gör att man slipper en lång omväg runt Handen eller Skarpnäck, samt förbinder Skogås med Tyresö bättre
  • Fisksätra-Boo (liten bro): Förbinder Fisksätra med Boo och Värmdö. Gör så att Booborna t.ex. kan cykla till Fisksätra och ta Saltsjöbanan därifrån eller.dra nytta att utbudet där.