FANDOM


Bostadslöshet och hemlöshet är ett problem i de flesta städer i världen, inklusive Stockholm.

Hemlöshet är inte detsamma som bostadsbrist. De flesta människor som drabbas av bostadsbristen har fast bostad, men långt från den plats eller bostadssituation som är bekväm för dem.

Mötet mellan hemlösa och andra människor kan ibland bli spänt. Hemlöshet kan associeras med antisocialt beteende.