FANDOM


Yimby Wiki är ett decentraliserat projekt, för idébildning kring nätverket Yimby.

  • Material på Yimby-wikin är inte att betrakta som officiell ståndpunkt hos nätverket Yimby Sverige, eller dess avdelningar i Stockholm, Göteborg eller andra städer. För sådana ståndpunkter hänvisas till Yimbys talespersoner, och den officiella webbplatsen, http://www.yimby.se
  • Wikias användarvillkor gäller: http://www.wikia.com/Terms_of_Use För närvarande är wikin öppen för redigering, och ansvarig utgivare saknas. Wikia och deras servrar finns i Kalifornien, USA.