FANDOM


A stockholm night in winter

KTH-campus.

Östermalms stadsdelsområde omfattar bland annat Frescati, Albano, Campus Valhallavägen, Norra Djurgården, Gärdet och Värtahamnen.

Det egentliga Östermalm ("Öfre Östermalm") brukar anses avgränsas av Birger Jarlsgatan, Valhallavägen och Oxenstiernsgatan.

Visioner om ÖstermalmEdit

Diplomatstaden och nedre GärdetEdit

Vid ambassaderna i Diplomatstaden finns många avspärrningar, som kväver urbaniteten.

TV-husetEdit

SVT vill ersätta TV-huset med ett nytt, och avyttra marken. Det är ett enastående läge för att bygga vidare på kvartersstaden.

Hotell BerwaldEdit

Berwaldhallen ligger vid Oxenstiernsgatan, i en park som inte tillhör Nationalstadsparken. I samband med förlängningen av Spårväg City erbjuder det möjligheter att utveckla området för mer urbanitet.

För Spårväg City kan det bli lämpligt att bredda Oxenstiernsgatan med ett körfält i varje riktning.

Bygg ett hotell med entré mot Oxenstiernsgatan, och inomhuspassage till Berwaldhallen. Hotellet blir ett riktmärke i östra ändan av Linnégatan. Hotell saknas i de omkringliggande kvarteren, och kan samverka med Diplomatstaden, TV-huset och Djurgården.

GarnisonsparkenEdit

Minska parkeringsplatserna framför Garnisonen, och skapa en gågata närmast byggnaden. Definiera gångpassagen genom Garnisonen, med fler butiker, och en cykelväg. Inrätta aktiviteter, t ex lekplatser och gym på gräsmattorna söder om Garnisonen.

Södra GärdesstadenEdit

Se Södra Gärdet.

VärtabananEdit

Se diskussionstråd Värtabanan.

SolnabananEdit

Solnabanan är en föreslagen spårväg från Odenplan till Hakberget.